HOME 문의게시판  
 
 

작성자
강유희 작성일 : 2015-12-18
E-MAIL saranje82@naver.com
제 목 봄과원

내 용

봄과원 바보나무들만 서 있네 봄인데도 흰눈을 뒤집어쓴 배나무 지가 무슨 새댁인가 분홍치마 저고리의 복숭아나무 쭈삣쭈삣 뒤따라오는 사과나무.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .